Punt General de Factures Electròniques de les Administracions Públiques de Catalunya

Punt General de Factures Electròniques de les Administracions Públiques de Catalunya

Perquè siguin acceptades a través d'aquest canal, hauran de ser emeses d'acord al format Facturae 3.2 o superior i haver estat prèviament signades.

Si no disposa d'una eina per a la creació de la seva factura electrònica, a través d'aquesta opció podrà construir la seva factura de forma manual. Aquesta funcionalitat requereix autenticació.

A més de consultar la seva factura, a través d'aquesta opció, podrà accedir al número de registre.

Des d'aquest apartat, podrà consultar el directori d'òrgans gestors i unitats tramitadora que a dia d'avui, estan adherides a e.FACT i han demanat integració a FACe.