General Point of Electronic Invoices for the Public Administration of Cataluña

General Point of Electronic Invoices for the Public Administration of Cataluña

List of receiving entities.
NIF Organism   Actions
A08141897 ACTIUS DE MUNTANYA, SA Detail
B64748627 AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA SL Detail
Q0801202C AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Detail
Q0801485D AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT Detail
Q0801031F Agència Catalana de l'Aigua (ACA) Detail
Q0801970E AGENCIA CATALANA DE PATRIMONI CULTURAL Detail
S0800470G AGENCIA CATALANA DE TURISME Detail
Q0801292D AGENCIA CATALANA DEL CONSUM Detail
Q0802270I AGENCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA Detail
P5826801B Agència de Desenvolupament del Berguedà Detail